Army Private First Class (Binh Nhất) Tấn Q. Ngô

Army Pfc Tan Q. Ngo

Binh Nhất Lục Quân

Died: August 27, 2008

20, of Beaverton, Oregon; assigned to the 1st Battalion, 4th Infantry Regiment, Hohenfels, Germany; died of injuries sustained in combat action in Kandahar, Afghanistan, when his mounted patrol received small arms and rocket-propelled grenade fire.

20 tuổi, từ Beaverton, Oregon; nhận công tác tại Tiểu đoàn 1, trung đoàn Bộ binh 4, Hohenfels, Đức; tử thương trong khi hành quân ở Kandahar, Afghanistan, vì vũ khí nhỏ và lựu đạn phóng bằng hỏa tiễn.